Kategorija Provedeni projekti

Projekt: “Rukom pod ruku”

Projekt: “Rukom pod ruku”

“Rukom pod ruku” – projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa 95.000,00 kuna i Koprivničko –križevačka županija sa 3.000,00 kuna u razdoblju od 01.11.2016. do 31.08.2017. godine. Partner na projektu je bila...

Projekt: “Rukom pod ruku”

Projekt: “Rukom pod ruku”

U razdoblju od 01.11.2015. – 31.08.2016.  tj. u školskoj godini 2015./2016. u partnerstvu sa Osnovnom školom “Ljudevit Modec” Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci proveli smo projekt “Rukom pod ruku”. Projekt je financiralo...

EU projekt “Moj korak do samostalnosti”-stambena zajednica

EU projekt “Moj korak do samostalnosti”-stambena zajednica

Udruga „Maslačak“ Križevci  je kroz partnerstvo s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije sudjelovala u projektu Europske Unije „Moj korak do samostalnosti“, a partner na projektu je bila i Razvojna agencija Grada Čakovca...

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade 01.01.2015.-31.12.2015.

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade 01.01.2015.-31.12.2015.

Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu od 86.945,64 kn u 2015. godini osigurat će se plaća (udio u plaći) za osobu koja je zaposlena u Udruzi. To nam je vrlo...

“Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi i njihovih obitelji” -01.01.2015.-31.12.2015.

“Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi i njihovih obitelji” -01.01.2015.-31.12.2015.

“Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi i njihovih obitelji” – projekt je sufinanciran od strane Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 8.000,00 kuna. Projekt se provodio u obliku patronaže...