O udruzi

Opći podaci:

Udruga “Maslačak” Križevci djeluje kontinuirano već 32 godine. Osnovana je 14.09.1990. godine kao Društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom. Prije toga djelovali smo kao podružnica Udruge Bjelovar (1970.-1990.).

30.10.1997. godine je novim Statutom (sukladno Zakonu o udrugama) prihvaćen novi naziv “Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci”. Tada je izvršena preregistracija 11.12.1997. godine. Osnivači udruge su stručnjaci defektolozi, roditelji, udomitelji i skrbnici. Danas u Udruzi imamo više roditelja djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama, a stručnjaci pomažu u radu Udruge.

18.06.2015. godine je Statutom Udruge (sukladno Zakonu o udrugama) prihvaćen novi naziv: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci, te skraćeni naziv: Udruga “Maslačak” Križevci. Preregistracija je izvršena 24.07.2015. godine Rješenjem o upisu promjena u Registar udruga.

Sjedište Udruge je u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci (Matije Gupca 36, 48260 Križevci). Udruga od 2016. godine nakon adaptacije o vlastitom trošku i putem donacija, koristi prostor koji ima u najmu u Gundulićevoj ulici 67 u Križevcima, a čiji je vlasnik Grad Križevci.

Udruga djeluje na području grada Križevaca, ali okuplja članove i iz općina Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec, Kalnik, Gornja Rijeka, Glogovnica, Đurđic te grada Vrbovca.

Kako i kome pomažemo?

Udruga “Maslačak” Križevci je dobrovoljna, neprofitna, humanitarna udruga građana sa socijalno-humanitarnim ciljem socijalne podrške unapređivanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Udruga pomaže djeci i mladim s teškoćama u razvoju, osobama s intelektualnim teškoćama te njihovim roditeljima, udomiteljima i skrbnicima. Uz intelektualne teškoće naši članovi imaju i dodatne zdravstvene teškoće kao što su: epilepsija, cerebralna paraliza, tjelesni invaliditet, slabovidnost, gluhoća, hiperaktivnost… Zbog specifičnosti stanja s našim članovima obavezno rade stručnjaci uz pomoć roditelja i volontera.

Udruga ima 157 članova i prvenstveno okuplja djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama iznad 21. godine života te njihove roditelje, rehabilitatore, stručnjake, vanjske suradnike i prijatelje kao i sve ljude dobre volje koji mogu i žele pridonijeti boljoj kvaliteti života osoba s intelektualnim teškoćama. Svi zajednički osmišljavamo projekte i programe brige za bolji i kvalitetniji život naših malih i velikih članova, a odnose se prvenstveno na organizirano provođenje slobodnog vremena i rehabilitaciju naših članova te brigu o ostvarivanju prava roditelja i djece.

Roditeljima, udomiteljima te skrbnicima pomažemo ostvarivati sva prava u odnosu na zakonsku regulativu u vezi osoba s intelektualnim teškoćama te pružamo podršku u njihovoj brizi za njihovu djecu.