O udruzi

Opći podaci:

Udruga “Maslačak” Križevci djeluje kontinuirano već 34 godine, a osnovali su ju stručnjaci defektolozi, roditelji, udomitelji i skrbnici. Ubrzo nakon osnivanja Udruge osnovan je Klub „Maslačak” kao oblik pružanja socijalnih usluga i okupljanja djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama.

 • Osnovana je 14.09.1990. godine kao Društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom. Prije toga je djelovala kao podružnica Udruge Bjelovar (1970.-1990.).   
 • Sukladno Zakonu o udrugama i novom Statutu 30.10.1997. godine prihvaćen je novi naziv “Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci”, tada je izvršena i preregistracija 11.12.1997. godine.
 • 18.06.2015. godine je Statutom Udruge sukladno novoj terminologiji prihvaćen naziv: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci, te skraćeni naziv: Udruga “Maslačak” Križevci. Preregistracija je izvršena 24.07.2015. godine Rješenjem o upisu promjena u Registar udruga

Sjedište Udruge je  u Ulici Matije Gupca 36, 48260 Križevci, a velika većina socijalnih usluga i aktivnosti se provodi na lokaciji  u Ulici Ivana Gundulića 67, 48260 Križevci u prostoru koji je Udruga dobila na korištenje od Grada Križevaca 2012. godine. Udruga je prostor adaptirala i dogradila o vlastitom trošku te putem donacija članova lokalne zajednice, a i šire.

Udruga djeluje na području grada Križevaca i okolnih Općina te grada Vrbovca.

Ciljevi Udruge:

 • zaštita i promicanje prava i interesa svojih članova, sudjelovanje u kreiranju politika za djecu i mlade s teškoćama u razvoju  i osobe s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici
 • aktivno sudjelovanje u razvoju i neposrednoj primjeni socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, izjednačavanje mogućnosti uz uvažavanje njihovih potreba i dostojanstva
 • zagovaranje i stvaranje uvjeta za život u zajednici uz primjerenu podršku i poticanje deinstitucionalizacije

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima:

 • demokratska politička kultura
 • gospodarstvo
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • održivi razvoj
 • socijalna djelatnost
 • sport
 • zaštita zdravlja
 • zaštita prirode i okoliša

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike:

 • osobe s intelektualnim teškoćama
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • mladi
 • obitelji

Prepoznatljivost i dobrobit rada Udruge za svoje članove:

 • pomoć i podrška članovima Udruge
 • osvještavanje lokalne zajednice o potrebama i mogućnostima djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama
 • organizacija edukacija i radionica za članove Udruge, zaposlenike i volontere
 • javljanje na natječaje za financijsku potporu projektima i programima, za sponzorstva i donacije – lokalna, državna razina, natječaji poslovnih subjekata i organizacija, natječaji EU
 • zapošljavanje stručnjaka za rad s članovima Udruge
 • suradnja s institucijama i udrugama na području lokalne zajednice i šire
 • uključivanje volontera u rad Udruge
 • povezivanje i suradnja sa srodnim udrugama
 • sudjelovanje na seminarima, tribinama i okruglim stolovima u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s IT, SOIH-a i slično te na raznim edukacijama
 • organiziranje i suradnja u organizaciji humanitarnih akcija u korist djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama
 • prezentacija rada Udruge na raznim događajima i manifestacijama
 • obilježavanje važnih datuma vezanih uz rad Udruge i osobe s invaliditetom
 • održavanje Dana otvorenih vrata Udruge
 • informiranje javnosti o radu i aktivnostima Udruge putem radio emisija, tiska, letaka, web stranica i prilozima u televizijskim emisijama; redovita suradnja s medijima
 • praćenje svih Zakon i Pravilnika te zakonito i transparento vođenje Udruge