Projekt “Budimo ruka podrške”

NAZIV PROJEKTA: „Budimo ruka podrške“

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihoovih obitelji „Maslačak“ Križevci

Matije Gupca 36, 48260 Križevci

Tel: 048 270 998

Mob: 098 168 2418

E-mail: udrugamaslacak@gmail.com

Web: https://www.udrugamrkz.hr/

PROJEKTNI PARTNERI:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

Gundulićeva 1, 43000 Bjelovar

Tel: 043 245 022

Mob: 091 626 2509

E-mail: udrugaosit.bj@gmail.com

Web: https://osit-bjelovar.hr/

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“

Trg svetog Jurja 12, 48350 Đurđevac

Tel: 048 811 384

Mob: 098 487 389

E-mail: mali.princ.dju@gmail.com

Web: http://www.udrugamrdju.hr/

OPIS PROJEKTA:

  • Ovim projektom će se doprinijeti  razvoju OCD-a u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko bilogorskoj županiji te ublažiti problem nejednake razvijenosti OCD-a u Republici Hrvatskoj kao i unaprijediti međusektorsku suradnju.
  • Kroz projekt osposobiti će se predstavnici OCD-a za prikupljanje sredstava iz raznih izvora što je preduvjet za kontinuirano pružanje usluga koje su pak prilagođene potrebama i problemima u zajednici. Jačanje kapaciteta OCD-a postići će se kroz brojne edukacije jer upravo učenje i obrazovanje određuju kvalitetu ljudskih resursa te se sve više naglašava njihova važnost za razvoj društva. Jedan od ciljeva je i osvješćivanje lokalne zajednice o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebice za specifične ranjive skupine – osobe s invaliditetom.
  • Ulaganjem EU sredstava kroz projekt “Budimo ruka podrške” ojačati će organizacije civilnog društva, ali i pojedinci – zaposlenici, voditelji, volonteri te će ojačani lakše i kvalitetnije odgovoriti na postojeću kriznu situaciju.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

  • Doprinijeti razvoju i jačanju kapaciteta OCD-a te suradnje u lokalnoj zajednici.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  • Osposobljavanje predstavnika OCD-a za prikupljanje sredstava te transparentno vođenje organizacija.
  • Osnaživanje predstavnika OCD-a i volontere za razvoj socijalnih usluga u zajednici i pružanje učinkovitih odgovora u kriznim situacijama.
  • Osvještavanje lokalne zajednice o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebno uslijed kriznih situacija

OČEKIVANI REZULTATI
• 10 predstavnika OCD-a osposobljeno za prikupljanje sredstava te transparentno vođenje organizacija kroz edukacije
• 55 predstavnika OCD-a i volontera osnaženo za razvoj socijalnih usluga u zajednici i pružanje učinkovitih odgovora u kriznim situacijama
• Članovi lokalne zajednice osviješteni o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebno uslijed kriznih situacija.
VRIJEDNOST PROJEKTA:
• Ukupna vrijednost projekta je 413.397,82 HRK, a sufinanciran je sredstvima Europske unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 u iznosu 351.388,15 HRK te sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
• 02.12.2021.-02.12.2022.

VODITELJ PROJEKTA
Martina Benjak Brezjan, bacc.praesc.educ
E-mail: udrugamaslacak@gmail.com

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge „Maslačak“ Križevci.

Možda vam se svidi