Trogodišnji program: Poludnevni boravak

Trogodišnji program: Poludnevni boravak
Nositelj programa: Udruga „Maslačak“ Križevci
Partner na projektu: Centar za socijalnu skrb Križevci
Suradnici na projektu: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
Volonterski centar „Link“ Križevci
Trajanje programa: 01.06.2017.-31.05.2020.
Voditeljica programa: Martina Benjak, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
Opći cilj programa
Prevencija institucionalizacije i pružanje podrške u povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti osoba s intelektulanim teškoćama u lokalnoj zajednici
Specifični ciljevi programa
1. Razviti sustav podrške kroz poludnevni boravak za 20 osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici
2. Informirati i uključiti volontere u rad s osobama s intelektualnim teškoćama
3. Senzibiliziranje i informiranje lokalne zajednice o osobama s intelektualnim teškoćama
Aktivnosti:
1. Radno-okupacijske aktivnosti
a) Aktivnosti svakodnevnog života-cilj je osamostaliti osobe s IT u vođenju brige o sebi i zaštićivanje od eventualnim opasnosti u životu
b) Rehabilitacijske aktivnosti-cilj ovih aktivnosti je da se korištenjem tjelesnih vježbi i prirodnih faktora utječe na psihosomatski status osoba s IT
2. Stručno osposobljavanje
a) Vrtlarstvo-cilj je osposobiti osobe s IT kako da se samosatlno brinu o vrtu i voćnjaku
b) Informatička radionica-cilj je osposobiti osobe s IT da se služe računalom
c) „Mali kuhar“-cilj je osposobiti osobe s IT za kuhanje jednostavnih jela
3. Slobodno vrijeme
a) Likovno-terapijske aktivnosti-cilj je izraditi ukrasne i uporabne predmete od različitih materijala
b) Glazbeno-scenska radionica-razvijanje samopouzdanja, aktivno i pasivno slušanje glazbe, uvježbavanje plesnih koraka
4. Psihološko osnaživanje i podrška osobama s IT
a) Psihološka podrška-razgovor o temama koje zanimaju osobe s IT (ljubav, mržnja, spolnost), rješavanje sukoba i ostalo
b) Samozastupanje-pružanje podrške u donošenju samostalnih odluka, pružanje informacija o ljudskim pravima
5. Pravna pomoć
-Pružanje pravne pomoći od strane Udruge i Centra za socijalnu skrb Križevci osobama s IT i njihovim obiteljima u rješavanju raznih problema te upoznavanje sa pravnom i zakonskom regulativom
6. Informiranje i uključivanje volontera u rad s osobama s IT
a) Informiranje volontera o osobama s IT putem različitih radionica
b) Uključivanje volontera u direktni rad s osobama s IT
7. Informiranje i osvještavanje lokalne zajednice o mogućnostima osoba s IT
-tisak i podjela letaka, Dan otvorenih vrata, obilježavanje važnih datuma za osobe s invaliditetom

Možda vam se svidi