Usluga osobne asistencije

Udruga „Maslačak“ Križevci početkom 2024. godine postala je pružateljem jedne vrlo vrijedne socijalne usluge. Naime, na temelju prethodno priložene dokumentacije 03.11.2023. dobivamo rješenje Koprivničko-križevačke županije u kojem stoji da ispunjavamo mjerila za pružanje usluge osobne asistencije. Ubrzo nakon toga, 18. prosinca 2023. sklapamo Ugovor o pružanju usluge osobne asistencije u iznosi od 880 sati mjesečno sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Vrlo važna usluga u zajednici, koja pruža još jednu vrstu potpore osobama sa intelektualnim teškoćama, ali i njihovim obiteljima. Višegodišnje bogato iskustvo u pružanju usluge osobne asistencije stekli smo kao jedan od partnera na europskom projektu čiji je nositelj bila udruga „Mali princ“ Đurđevac, a drugi partner Udruga „Latice“ Koprivnica.

Zadovoljivši uvjete i pravilnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, odvažili smo se u jedno novo područje socijalnog djelovanja. „Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija“. Razmjerno stupnju tjelesnog/ fizičkog oštećenja, korisnik može ostvariti određeni broj sati mjesečno sa svojim osobnim asistentom.   Udruga „Maslačak“ Križevci najčešće zapošljava asistente na 20 sati tjedno, odnosno 4 sata dnevno.

Tko može postati osobni asistent? Osobni asistent osoba je koja će biti zaposlena kako bi krajnjem korisniku bila njegova „desna“ ruka i pomagala mu kroz svakodnevne zadatke, olakšavala socijalnu interakciju i bila tu često i kao prijatelj. Osobni asistent osoba je od pomoći i povjerenja korisniku, koja mu pomaže pri svakodnevnom obavljanju zadataka unutar i izvan kućanstva korisnika.

Uvjeti i razine školovanja:

  • Završena osnovna škola + tečaj njegovatelja
  • Završena srednja škola – 3 godine
  • Završena srednja škola – 4 godine

Udruga „Maslačak“ trenutno broji 11 korisnika osobne asistencije, te 10 osobnih asistenata. Već sama činjenica da brinemo o obostranom zadovoljstvu preko 20 osoba uključenih u ovu socijalnu uslugu, smatramo to vrlo bitnom zadaćom. Tendencija jest da broj korisnika i njihovih osobnih asistenata raste, što će doprinijeti pozitivne ishode i za potrebite korisnike, ali i nova zapošljavanja. Kontinuiranom edukacijom asistenata poboljšava se kvaliteta usluge, a isto tako i nadzorom i odlaskom na teren voditelja osobne asistencije može se pratiti kvaliteta usluge.

Kako postati osobnim asistentom?

Volite pomagati drugima? Smatrate da ste osoba na koju se netko može osloniti i imate hrabrosti biti stup oslonac ljudima kojima je to izuzetno potrebno? Ako su Vaši odgovori DA, onda je to možda baš posao za Vas. Sljedeći zadatak jest pratiti natječaje za posao koji se objavljuju na portalima. Bitno je prilikom upoznavanja sa korisnikom da dobro „kliknete“, jer biti ćete svakodnevno oslonac toj osobi i često najbolji prijatelj. Ukoliko ostvarite te prve preduvjete, čeka Vas možda jedan sasvim novi i drugačiji odnos u životu, koji svakako ispunjava!

 Osobna asistencija može obuhvatiti:

– obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva

– hranjenje

– održavanje osobne higijene

– omogućavanje mobiliteta i kretanja

– rukovanje pomagalima

– pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske

– pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti

– pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života

– pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života.

Edukacija asistenata

Udruga brine o svojim asistentima kako bi ostvarili što bolji odnos sa korisnicima. Edukacija za rad s korisnikom je vrlo bitna.  Pojedini asistenti su se već usavršavali na edukacijama, dok oni koji do tada nisu, odlaze 25. i 26. 03.2024. na edukaciju u Zagreb, u svrhu stjecanja potvrde osposobljenosti za rad s korisnikom.

05.04.2024. gospođa Ankica Ivančan održala je edukaciju na temu „Komunikacija s osobama s poteškoćama“.

Nasljedno tome cilj je održati daljnje edukacije sa individualnim planovima za asistente, te kroz određeni vremenski period provesti i evaluaciju. A sve to kako bismo održali dobru i kontinuiranu kvalitetu rada.

Ono što nas veseli jest i Aneks Ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kojim dobivamo mogućnost na još 880 sati rada. Što znači otvorena vrata za zapošljavanjem još asistenata, ukoliko se ukaže potreba.

Možda vam se svidi