Savjet za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije

U srijedu 24.01.2024. u prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konstituirajuća sjednica Savjeta za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čija predsjednica je gospođa Maja Blažek, mar.iur. , a zamjenica gospođa Željka Koluder- Vlahinja, dipl. soc.rad. Savjet broji 15 članova iz redova Hrvatskog zavoda za socijalni rad, domova, socijalne skrbi, centara za pomoć u kući te drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, strukovnih komora i udruga te udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi, a jedna od članica je i predsjednica naše Udruge Tamara Premuš. Predsjednica Savjeta je članove uvodno upoznala s radom i zadaćom Savjeta, posebno obvezom predlaganja socijalnog plana za područje županije Županijskoj skupštini. Nakon izbora zamjenice, pomoćnica ravnateljice PORA Regionalne razvojne agencije Senada Ranilović je održala prezentaciju natječaja „Izrada županijskih socijalnih planova“ za jedinice regionalne (područne) samouprave. PORA će biti uključena u projekt kao podrška prilikom prijave i provođenja projekta, a iznos koji Koprivničko-križevačkoj županije može biti dodijeljen iz Europskog socijalnog fonda je 70.000,00 eura. Savjet za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji osnovan radi planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanje prava, obaveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Koprivničko-križevačke županije.

Možda vam se svidi