Realiziran trogodišnji program: Poludnevni boravak

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“  Križevci sustavno vodi brigu o svojim članovima, što je činila i kroz drugi trogodišnji program Poludnevni boravak.   Glavni cilj programa je bio organizacija aktivnosti kojima će osobe s intelektualnim teškoćama primjereno i korisno ispuniti njihovo vrijeme, u svrhu poboljšala razine  kvalitete života, te ostvarenja bolje integracije u lokalnoj sredini odnosno povećanje njihovog socijalnog uključivanja.

Pozitivni učinci i rezultati provođenja programa:

  • poludnevni boravak se pokazao kao primjer dobre prakse u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
  • u nedostatku sličnih programa, poludnevni boravak je osobama s intelektualnim teškoćama uključenima u isti bio jedini izvor  organiziranih aktivnosti
  • budući da  program pruža aktivnosti u kontinuitetu, to omogućava da osobe s intelektualnim teškoćama sustavno uče neke vještine i da imaju stalnu stručnu i društvenu podršku, čime se preveniraju  nepoželjna ponašanja
  • aktivnosti su također doprinesle i kvaliteti života njihovih obitelji
  • osobe s intelektualnim teškoćama su se kroz provođenje  programa osposobljavale za životne vještine, koje im omogućuju veću samostalnost i bolju mogućnost uključivanja u društvenu zajednicu
  • postojala je raznovrsnost sadržaja programa u kojima je svaki korisnik mogao zadovoljiti vlastite interese i potrebe prema svojim  mogućnostima
  • dobra organizacija i fleksibilnost u izvođenju programa

Trogodišnji program: Poludnevni boravak
Nositelj programa: Udruga „Maslačak“ Križevci
Partner na projektu: Centar za socijalnu skrb Križevci
Suradnici na projektu: Centar za mlade Križevci
Trajanje programa: 01.06.2020.-31.05.2023. Financiranje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci
Voditeljice programa: Martina Benjak, stručna prvostupnica predškolskog odgoja i Tamara Premuš, suradnik u razrednoj nastavi
Opći cilj programa:
Prevencija institucionalizacije i pružanje podrške u povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici
Specifični ciljevi programa
1.Razviti sustav podrške kroz poludnevni boravak za 20 osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici 2.Uključiti osobe s intelektualnim teškoćama iz okolnih općina u poludnevni boravak – svakodnevni prijevoz kombi vozilom 3. Informirati i uključiti volontere u rad sa osobama s intelektualnim teškoćama 4. Senzibilizirati i informirati lokalnu zajednicu o osobama s intelektualnim teškoćama


Aktivnosti:
1. Radno-okupacijske aktivnosti
a) Aktivnosti svakodnevnog života-cilj je osamostaliti osobe s IT u vođenju brige o sebi i zaštićivanje od eventualnim opasnosti u životu
b) Rehabilitacijske aktivnosti-cilj ovih aktivnosti je da se korištenjem tjelesnih vježbi i prirodnih faktora utječe na psihosomatski status osoba s IT
2. Stručno osposobljavanje
a) Vrtlarstvo-cilj je osposobiti osobe s IT kako da se samostalno brinu o vrtu i voćnjaku
b) Informatička radionica-cilj je osposobiti osobe s IT da se služe računalom
c) Kulinarstvo-cilj je osposobiti osobe s IT za kuhanje jednostavnih jela
3. Slobodno vrijeme
a) Likovno-terapijske aktivnosti-cilj je izraditi ukrasne i uporabne predmete od različitih materijala
b) Glazbeno-scenska radionica-razvijanje samopouzdanja, aktivno i pasivno slušanje glazbe, uvježbavanje plesnih koraka c) Istraživači – izvođenje jednostavnijih pokusa
4. Psihološko osnaživanje i podrška osobama s IT
a) Psihološka podrška-razgovor o temama koje zanimaju osobe s IT (ljubav, mržnja, spolnost), rješavanje sukoba i ostalo
b) Samozastupanje-pružanje podrške u donošenju samostalnih odluka, pružanje informacija o ljudskim pravima
5. Pravna pomoć
-Pružanje pravne pomoći od strane Udruge i Centra za socijalnu skrb Križevci osobama s IT i njihovim obiteljima u rješavanju raznih problema te upoznavanje sa pravnom i zakonskom regulativom
6. Informiranje i uključivanje volontera u rad s osobama s IT
a) edukacija volontera o inovativnim načinima rada s osobama s IT
b) Uključivanje volontera u direktni rad s osobama s IT
7. Informiranje i osvještavanje lokalne zajednice o mogućnostima osoba s IT – senzibiliziranje i informiranje lokalne zajednice o osobama s IT
-tisak i podjela letaka, Dan otvorenih vrata, obilježavanje važnih datuma za osobe s invaliditetom

Možda vam se svidi