30 godina djelovanja Udruge

Kratak pregled 30 godina djelovanja Udruge „Maslačak“ Križevci- riječ roditelja Nade  Domitrović  koja volontira u  Udruzi (prijašnje Društvo) punih 30 godina.

U Osnovnoj školi “Vladimir Nazor“ Križevci otvoren je Odjel za djecu s posebnim potrebama pod nazivom Odjeljenje posebnog programa. Voditeljica je bila prof. defektolog Marija Mubrin. Budući da je nedostajalo puno toga za rad s djecom s posebnim potrebama, poput didaktičkog materijala ali i drugi oblici pomoći u radu  za odrasle osobe nakon 21 godine života koje su završile osnovno obrazovanje bilo je potrebno okupljanje radi druženja, da ne ostaju doma izolirani.  To je bio  razlog  da se pokrene osnivanje Društva za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci. Inicijator je bila prof. Marija Prodan uz tim stručnjaka i roditelja Nadu Domitrović. Prva akcija je bila aukcija slika  uz prigodan program u maloj dvorani na katu Hrvatskog doma. Društvo je registrirano krajem 1990. god. na adresi O.Š. “Vladimir Nazor“ Križevci Bana Josipa Jelačića 23 . Prva predsjednica Društva za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci bila je prof. Marija Prodan, a  prva tajnica roditelj Nada Domitrović. Druga predsjednica  Društva bila je roditelj Nada Domitrović, tajnica defektolog Kristina Kranjčević. Treća predsjednica Društva bila je roditelj  Jasenka Kokor, tajnica   Kristina Kranjčević. Četvrta predsjednica od 2004. god. do danas, (ponovo je birana) je roditelj Tamara Premuš, tajnica Zvjezdana Babić . Sadašnja tajnica  je roditelj, Maja Golub.

Dugi niz godina članovi Upravnog odbora  Društva (Udruge) bili su  roditelji, udomitelji,  stručnjaci, predstavnici Centra za socijalni rad (skrb) Križevci, vodstva grada Križevaca, Doma zdravlja.     

   1996. godine za prigodna okupljanja, ples, druženja, proslave rođendana otvoren je Klub u okviru Društva za pomoć osobama s mentalnom retardacijom za odrasle osobe s mentalnom retardacijom iznad 21 god. koje su završile osnovno obrazovanje . Voditeljica Kluba bila je  defektolog  Ana Ivančan. U podrumu O.Š. “Vladimir Nazor Križevci, jednu smo prostoriju  uredili  i opremili  za Klub. Tadašnji ravnatelj O.Š.“V.Nazor“ Ivan Novosel  nakon Odluke školskog odbora omogućio nam je besplatno korištenje školskog prostora jer smo pomagali učenicima Odjeljenja posebnog programa. U okviru Kluba djeluje športsi klub, voditeljica Ana Ivančan. Sportske aktivnosti koje su se odvijale u športskom Klubu, atletika, plivanje, kuglanje, hipoterapija-jahanje, sa naglaskom da se  više aktiviraju djeca koja nisu nigdje obuhvaćena. Putovalo se na brojna natjecanja, osvojene su brojne medalje.

 U podrumskoj prostoriji (opremljenoj) instalirana je prva  keramička peć za rad sa glinom. Prostorija je bila namijenjena za aktivnosti, radionice, druženja, proslave rođendana. Prikupljanja su novčana sredstva putem raznih akcija, donacija za rad u Klubu koja su  omogućila sportska natjecanja odraslim osobama kao i polaznicima Odjeljenja posebnog programa. Ujedno je tadašnje Društvo kupilo trenirke i svu opremu koja je trebala za natjecatelja.

 Prostor za daljnji rad Kluba  dao  je na korištenje grad Križevci, gradonačelnik Branko Hrg. Klub seli iz O.Š.“V.Nazor“ Križevci u podrumske  prostorije Visokog  gospodarskog učilišta  u Križevcima koje je  zastupano po dekanu prof.dr.sc. Ljudevitu Plačku. Prostor se ustupa bez naknade kao potpora radu i aktivnostima Udruge korištenje. Uređenje cjelokupnog prostora za daljnji rad donirala je Jasenka Kokor, roditelj. Ugovor je potpisan 22. srpnja 2002. god. Klub nakon preseljenja Udruge  počinje djelovati u novoj Područnoj školi za djecu s posebnim potrebama pri O.Š.“V.Nazor“ Križevci, u prizemlju. Druga voditeljica Kluba

„Maslačak“ od 2002. god. bila je defektolog_Mihaela Jelenčić (Brkić). Treća voditeljica je bila Martina Ječmenjak (medicinska sestra), četvrta voditeljica je roditelj Nada Domitrović te dužnost obavlja i sad.

Društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci je preregistrirano u Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci 11.12.1997. godine. Budući da je potreba za zbrinjavanjem osobama s posebnim potrebama bila sve veća, bilo ih je sve više, prostora premalo, pokrenuta je inicijativa za izgradnju posebne škole. Elaborat je izradila prof. Marija Prodan, projektant Prodan d.o.o. Financiranje od  strane   Ministarstva;

Ministarstvo rada i socijalne skrbi za odrasle osobe iznad 21 god., 30 osoba, za zaštitnu radionicu, koja nije nikada zaživjela, ured voditelja, Ministarstvo prosvjete i športa za osnovno obrazovanje osoba do 21 godine života.  Predviđen je ured  Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom  Križevci u prizemlju. Sve je bilo namješteno za tu namjenu. Udruga se seli u novi prostor  16.12.2002.god. koji obuhvaća ured, prostor u kojemu će se provoditi aktivnosti, prvenstveno za odrasle osobe iznad 21 godine., promjena adrese sjedišta: nova adresa sjedišta je: Križevci, Ulica Matije Gupca 36. Upis promjena izvršen je 01. srpnja 2004. god. od Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjek za opću upravu, Ispostava Križevci.

Područna škola za djecu s posebnim potrebama Križevci  pri O.Š. „Vladimir Nazor“ Križevci počinje pripreme za preregistraciju u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Budući da je Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci bila posrednik između Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva obrazovanja i športa,  prof. Marija Prodan  daje prijedlog  da tadašnji  gradonačelnik Branko Hrg bude predstavnik Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci kod pregovora u Ministarstvima.

Sam početak rada Društva (Udruge), unatoč tome što je bilo puno manje novca, bio je prepun druženja, proslava rođendana, odlazaka na izlete. Istina bilo je drugo vrijeme, bili smo puno mlađi, prepuni snage, ideja, volje, energije. Jedni drugima smo bili bliži, više razgovora, spremni na pomoć. Sve zabilješke su se pisale na pisačem stroju.

Puno smo se davali, žrtvovali, nesebično, odričući se svog slobodnog vremena ne samo za našu vlastitu djecu već i sve druge koji su smješteni kod udomitelja, koji su bez roditelja, koji imaju roditelje. Imali smo svoj cilj, viziju. Održani su brojne radionice, edukacije, seminari. Zbrinjavali smo uzrast predškolske djece posebnim potrebama do 2007.god. kada COOR Križevci počinje provoditi program odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi s posebnim potrebama.

Provodili smo ranu intervenciju za djecu od 0-3 godine dugi niz godina, voditeljica je bila

 dipl. defektolog Kristina Kranjčević i  kineziolog Snježana Mergon.

      Dugi niz godina smo školskoj djeci pomagali nabavom didaktičkog materijala, poklona za prigodne blagdane, organizacijom izleta, edukacije stručnjaka koji su bili zaposleni u Područnoj školi za djecu s posebnim potrebama Križevci koja se 1.1.2006.godine preregistrirala u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Imali smo jako dobru suradnju sa stručnjacima iz COOR-a Križevci. Svih godina od 2003.god. do danas 2020. god. zbrinjavali smo odrasle putem radionica, radno proizvodnih aktivnosti, poludnevnog boravka. Pružali smo socijalnu podršku koju bi trebala provoditi sama država. Krajem prošle, 2019. god  započela  je inicijativa u suradnji sa  Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama čija smo članica, da se kategorija intelektualne teškoće izdvoji iz svih Udruga koje su registrirane, te stavi pod

poseban tretman kojim bi se omogućilo Udrugama više novčanih sredstava za hladan pogon te zapošljavanje stručnjaka za rad. Do sada smo se financirali donacijama, prodajom radova nastalih u kreativnim radionicama, putem natječaja. Od države nažalost, iz proračuna ne dobivamo ništa. Osobno smatram da treba još dugo vremena i borbe da se to ostvari.

2015 . godine Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci promijenila je naziv u Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Križevci ili skraćeni naziv: Udruga „Maslačak“ Križevci. Udruga ima rješenje o minimalnim uvjetima za pružanje  socijalnih usluga.

Pitam se što se je dogodilo sa ljudima oko nas, ne svih, uvijek postoje iznimke koje žele pomoći i pomažu. Prošli smo toliko toga, pozitivnog , veselja, bilo je puno smijeha, zabave ali i žalosti, suza, tuge u određenim situacijama. A gdje smo sad nakon 30 godina?  Tolike žrtve, davanja sebe. Stariji smo, nemamo toliko energije, istrošili smo se. Razlog, briga o vlastitoj  djeci, briga za budućnost, neizvjesnost što ćemo s našom bolesnom djecom. Uspjeli  smo uz  veliki  trud  (akcijama, donacijama, projektima):

1) adaptirati kuću u Gundulićevoj 67, urediti okoliš, vrt, proširiti prostorni kapacitet zbog radno proizvodnih aktivnosti,

2)  nabaviti kombi vozilo  koji je neophodan za prijevoz osoba na području grada Križevaca i okolnih općina.

Izgradili smo  status koji  se trebao  samo nadograđivati.

Pojedinci iz struke, vodstva Grada Križevci sruše nam jednim dopisom i  potpisom  2019. god. sve što smo proteklih godina gradili.  To je iseljenje iz prostora  prizemlja COOR-a Križevci. Ostajemo bez ureda za knjigovodstvene i administrativne poslove, pisanje projekata, rad sa roditeljima, individualan rad sa korisnicima, arhiva od 30 god. je raseljena. Sada smo ponovo na početku, nažalost. Svedeni smo na prostor od 48,75 m2 u kući Gundulićeva 67 koja je vlasništvo Grada Križevci. Mi trebamo zbrinuti 30 osoba sa područja Grada Križevci i okolnih općina. To je samo jedan mali dio. Odgovor Grada Križevci da  su dužni brinuti  prvenstveno o ustanovama jer kao osnivač  imaju odgovornost koju nitko neće preuzeti, smatram potpuno neprihvatljivim. Odgovor da Udruge građana imaju svoju svrhu i korisnost u životu građana da se ne mogu ni na koji način komparirati s ustanovama. Mi nismo obična udruga građana, mi brinemo o ranjivoj skupini, koja je nesposobna sama brinuti o sebi, koja nije zbrinuta nikakvim oblikom zbrinjavanja iznad 21 god.  Većina  ih treba doživotno pomoć za  brigu i skrb o sebi od druge osobe. To  se ne može komparirati sa drugim udrugama na području grada Križevci i šire osim onih koje brinu o osobama s invaliditetom.

Svako vodstvo grada Križevci  ako je odgovorno, treba brinuti  o svima građanima na području grada i šire.  Rješava se problem vezan uz školsku djecu s teškoćama u  razvoju, a osobe iznad 21 godine s intelektualnim teškoćama i dalje ostaju na margini društva, diskriminirana, što predstavlja povredu prirođenog dostojanstva i vrijednosti čovjeka.

Prošli smo puno toga u proteklih 30 godina. Istina promijenilo se sve, čitav svijet. To nije opravdanje za postupke pojedinaca, više solidarnosti, poštovanja, humanosti, etike, morala, savjesti. Manje bahatosti, vlastitih ambicija preko bolesnih. U proteklih 30 godina djelovanja prošli smo toliko barijera i uspjeli. Na veliku žalost, barijere u glavama pojedinih stručnjaka i vodstvu grada Križevci nismo uspjeli ukloniti. Zato i dalje predstoji velika borba za osobe s intelektualnim teškoćama iznad 21 godine koje nisu zbrinute nikakvim oblikom zbrinjavanja. Borba za prostor koji im je na lešinarski

način oduzet i prenamijenjen u prostor za osnovno obrazovanje do 21 god. To je njihovo PRAVO koje im pripada, nastavljamo borbu do istine i odgovornosti za one koji su nas u ovu situaciju doveli.

MISIJA: riješiti problem oko prostora koji nam je neophodan za nastavak rada, nastaviti provoditi poludnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, stambena zajednica, raditi i boriti se za prava osoba s IT, svih  naših članova naročito onih koji se ne mogu sami za sebe izboriti.

 Apel svim mlađim roditeljima da daju svoj doprinos u humanitarnom radu u našoj Udruzi „Maslačak“ Križevci, da se uključe ako još nisu. Treba nam mlađih osoba sa više energije, snage, ideja, vizije za bolje sutra njihove djece i ostale.

Pozivam sve koji žele i mogu volontirati u Udruzi „Maslačak“ Križevci. Vjerujte, radom sa  osobama s teškoćama  više se oplemenjujete, čini vas boljim ljudima. Nakon rada s njima sigurno će vam se promijeniti prioriteti u životu.

Svima od srca zahvaljujem koji su proteklih 30 godina pomogli na bilo koji način prijašnjem Društvu, sadašnjoj Udruzi. Veliko hvala za sve.

„Nemoj me podcjenjivati.

Znam više nego što kažem.

Mislim više nego što govorim.

Primjećujem više nego što misliš.“

Možda vam se svidi