Završna Uvjerenja

Voditeljica projektnih aktivnosti i predsjednica Udruge dobile su Uvjerenja o sudjelovanju na radionicama pripreme i provedbe projekata iz EU fondova koje je organiziralo Pučko otvoreno učilište Križevci u suradnji sa Gradom.

Možda vam se svidi