Projekt Desone

Predstavnice Udruge sudjelovale su na početnoj konferenciji projekta Desone – “Izrada regionalnih programa i planova za dostizanje viÅ¡e razine razvoja druÅ¡tva i podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji”. Ovaj projekt je financiran od strane EU u sklopu IPA prekogranične suradnje sa MaÄ‘arskom. Predstavljene su ključne aktivnosti projekta, koje će kao krajnji rezultat imati izradu zajedničke Strategije socijalnog i ekonomskog razvoja Križevaca i Barcsa.

Čitajte i ostale članke