Prvi sastanak projektnoga tima projekta ”Osobni asistent – podrška OSIT u KCKŽŽ”

U srijedu, 18. kolovoza 2021. sa početkom u 14:00 sati putem platforme Zoom održan je prvi sastanak projektnoga tima EU projekta ”Osobni asistent – podrška OSIT u KCKKŽ”. Članice projektnog tima su: Kristinka Štefan – predsjednica nositelja i prijavitelja projekta Udruge “Mali princ” Đurđevac; Tamara Premuš – predsjednica projektnog partnera Udruge “Maslačak” Križevci; Nevenka Fuchs – predsjednica projektnog partnera Udruge “Latice” Koprivnica; Anja Senjan – voditeljica projekta; Ana Muktić – koordinatorica osobnih asistenata. Sve članice projektnog tima sudjelovale su u online sastanku te raspravljale o točkama dnevnoga reda. Teme su se odnosile na trenutnu provedbu projekta, izvršavanje administrativnih i financijskih poslova, rad osobnih asistenata i zadovoljstvo korisnika usluge osobne asistencije. Predsjednice Udruga su izrazile zadovoljstvo nastavkom ovoga projekta budući da je neophodna usluga potpore i podrške osobama s mentalnim ili intelektualnim teškoćama i dalje omogućena, a povećan je i broj korisnika. Članice projektnog tima su utvrdile i plan aktivnosti za buduće razdoblje te sastanak zaključile konstatiravši da se projekt provodi neometano i na zadovoljstvo korisnika i osobnih asistenata.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU: Naziv projekta: Osobni asistent – podrška OSIT u KCKŽŽ Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ Đurđevac Ukupna vrijednost projekta: 1.994.289,00 kn EU sufinancira: 1.994.289,00 kn Kratak opis projekta: Projekt je odobren u okviru poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III” Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ciljana skupina je 16 korisnika – osoba s intelektualnim teškoćama kojima će uslugu osobne asistencije pružati osobni asistent u svrhu unapređenja kvalitete života, socijalnog uključivanja u zajednicu i sprječavanja institucionalizacije. Usluga obuhvaća potporu u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, pruža se polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada kroz 20 mjeseci, a korisnici su s područja Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, Križevci, Đurđevac, Virje, Novo Virje, Stari Glog, Pitomača).

Možda vam se svidi