Sudjelovanje Okruglom stolu

Predsjednica Udruge sudjelovala je na Okruglom stolu kojem je bila tema: <Suradnja Udruga civilnog društva te njihov utjecaj na kreiranje različitih programa i strategija lokalne društvene zajednice>. Sudjelovali su predstavnici Udruga te institucija, zaključak je da bi Udruge trebale više i bolje surađivati bar na lokalnoj razini ako ne i na županijskoj.

Možda vam se svidi