Seminar o “Financijskom poslovanju neprofitnih organizacija”

U organizaciji Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije dana 17. (utorak) studenog 2015. godine organiziran je seminar u prostorijama COOR-a Podravsko sunce o “Financijskom poslovanju neprofitnih organizacija”. Predavačica na seminaru bila je Dubravka Obad. Na seminaru se je moglo upoznali Å¡to je novo u financijskom poslovanju neprofitnih organizacija nakon 01.01.2015. godine, koje su nove obveze te kako se na najbolji način pripremiti za sastavljanje godiÅ¡njeg financijskog izvjeÅ¡taja za neprofitnu organizaciju. Na seminar bile su pozvane Udruge sa područja Koprivničko – križevačke županije te njihovi knjigovodstveni servisi, a ispred naÅ¡e Udruge sudjelovale su predsjednica Udruge Tamara PremuÅ¡ i administrator i knjigovoÄ‘a Martina Benjak.

11049506_801006053344198_2983480044494164361_n 12243420_801005926677544_40849885362165844_n

Čitajte i ostale članke