Kategorija Radionice

,,Uvod u senzorno integracijsku Ayres terapiju,,

,,Uvod u senzorno integracijsku Ayres terapiju,,

Defektolozi Kristina Kranjčević i Mihaela Brkić sudjelovale su na edukaciji « Uvod u senzorno integracijsku Ayres terapiju » u organizacijiAkademije za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu.

,,Prava osoba s invaliditetom – međuresorna suradnja”

,,Prava osoba s invaliditetom – međuresorna suradnja”

Predstavnica Udruge Martina Benjak sudjelovala je na tribini « Prava osoba s invaliditetom – međuresorna suradnja » u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom , u Koprivnici u « Podravskom suncu ».

,,Osobitosti cerebralne paralize”

,,Osobitosti cerebralne paralize”

Prisustvovali smo na tribini « Osobitosti cerebralne paralize » u organizaciji Udruge invalida Križevci.

Predavanje o psihološkoj samopomoći

Predavanje o psihološkoj samopomoći

Organizirali smo predavanje “Psihološka samopomoć” za roditelje;  voditelj predavanja je bio klinički psiholog Milan Čapalija.

Radionica “Prikupljanje sredstava”

Radionica “Prikupljanje sredstava”

Organizirali smo radionicu “Prikupljanje sredstava” u suradnji s Autonomnim centrom iz Čakovca i financijskom potporom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Predavač je bio Teodor Petričević.