Kategorija Radionice

,, Jačanje otpornosti obitelji”

,, Jačanje otpornosti obitelji”

Organizirali smo radionicu « Jačanje otpornosti obitelji » za roditelje i udomitelje, predavačice su bile doc.dr.sc. Martina Ferić – Šlehan i dr.sc. Valentina  Kranželić sa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

,,Edukacijsko – rehabilitacijski kamp”

,,Edukacijsko – rehabilitacijski kamp”

Naši članovi su sudjelovali na « Edukacijsko – rehabilitacijskom kampu » u COOR – u Križevci u organizaciji Udruge invalida Križevci.

,,Uvod u senzorno integracijsku Ayres terapiju,,

,,Uvod u senzorno integracijsku Ayres terapiju,,

Defektolozi Kristina Kranjčević i Mihaela Brkić sudjelovale su na edukaciji « Uvod u senzorno integracijsku Ayres terapiju » u organizacijiAkademije za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu.

,,Prava osoba s invaliditetom – međuresorna suradnja”

,,Prava osoba s invaliditetom – međuresorna suradnja”

Predstavnica Udruge Martina Benjak sudjelovala je na tribini « Prava osoba s invaliditetom – međuresorna suradnja » u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom , u Koprivnici u « Podravskom suncu ».