Category: Radionice

,, Jačanje otpornosti obitelji”

,, Jačanje otpornosti obitelji”

Organizirali smo radionicu « Jačanje otpornosti obitelji » za roditelje i udomitelje, predavačice su bile doc.dr.sc. Martina Ferić – Šlehan i dr.sc. Valentina  Kranželić sa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.