Projekt: “Rukom pod ruku”

“Rukom pod ruku” – projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa 95.000,00 kuna i Koprivničko –križevačka županija sa 3.000,00 kuna u razdoblju od 01.11.2016. do 31.08.2017. godine.
Partner na projektu je bila Osnovna škola “Ljudevita Modeca” Križevci.
Ciljevi projekta:
1. Unaprijediti životne vještine i sposobnosti djece i mladih s teškoćama u razvoju
2. Poticati kreativnost i stvaralaštvo kod djece i mladih s teškoćama u razvoju
3. Educirati obitelji djece i mladih s teškoćama u razvoju o njihovim mogućnostima
4. Uključiti volontere u aktivnosti projekta

Čitajte i ostale članke