Rana intervencija i rehabilitacija predškolske djece s teškoćama u razvoju šk.god. 2013./2014.

    Potrebe ovog projekta proizlaze iz potreba roditelja i njihove djece, jer roditelji ove djece puno vremena provode tražeći pomoć u zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama, a pomoć je potrebna u cijelom dijelu zbog zadovoljavanja potreba djeteta – neophodnih tretmana (medicinskih, psiholoških, obrazovnih, socijalnih) ali i same potrebe roditelja za savjetovanjem i podrške ostalih roditelja koji imaju ista i slična iskustva, podrške djece u ranoj dobi i njihovim obiteljima, kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju, s visokim rizikom za daljnji razvoj. Rana intervencija označava proces informiranja, savjetovanja i edukacije.

Ciljevi projekta:

– pomoći obitelji i djeci s teškoćama u razvoju u zajedničkom učenju, zajedničkoj igri te sudjelovanje i uključivanje u zajednicu

– unaprijediti sustav podrške u ranoj dobi djece, savjetodavni rad učiniti dostupnim svim obiteljima korisnicima potreba

– upoznavanje roditelja djece s velikim razvojnim teškoćama u razvoju

– pružanje djeci i njihovim obiteljima pomoći drugih stručnih osoba

– poticanje roditelja na aktivno traženje pomoći, na dolaske liječniku i druge tretmane, podrška roditeljima u novonastaloj situaciji

– educirati roditelje o programima vježbi za djecu, surađivati s roditeljima u  provedbi tih vježbi

– savjetovanje roditelja – druženje s ostalim roditeljima djece iste ili slične problematike s ciljem pružanja međusobne potpore, podrške

– socijalizacija djece (vrlo često i roditelja koji se povlače u sebe)

– edukacija roditelja o aktivnostima koje mogu, smiju i moraju provoditi sa svojim djetetom

– edukacija roditelja o tome kuda i na koje preglede, u koje ustanove se mogu uputiti s djetetom

– vježbanje aktivnosti oblačenja, hranjenja prematanje kod dojenčadi te aktivnosti samozbrinjavanja kod veće djece

– učenje pravilnog ustajanja, hoda, ravnoteže i balansa

– razvoj grube i fine motorike

– uključivanje djece što ranije na logopedski tretman rane intervencije kojoj je glavni cilj smanjiti nesrazmjer

između razumijevanja i govora u djetetovoj okolini.

– Razvoj alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije koja djetetu omogućuje bolju, svrsishodniju i manje frustrirajuću komunikaciju

– komunikacija s okolinom npr. BABY-SINGS (znakovni jezik) i PECS – poticanje govornog razvoja kod nedovoljno razvijenog govora, ICT-AAC aplikacije koje se apliciraju na uređaje – android, ipad, pametne telefone,

– korekcija nepravilnog izgovora glasova

– pomoć pri savladavanju barijera koje su pred djecom i roditeljima

– poticanje razvoj inkluzivnih službi

Korisnici:

Korisnici su djeca sa kojom se radi već dvije godine (šestero djece), te bi se uključilo petero nove djece. To su djeca u dobi od 9. mjeseci do 7. godine života. Uglavnom se radi o djeci s kombinacijom teškoća u razvoju (Down sindrom, djeca iz autističnog spektra, navedena su pod točkom – opis problema i potreba), koja su posljedica preranog poroda, komplikacija u trudnoći, kao i nekih genetski uvjetovanih bolesti. U rad su uvijek uključeni roditelji djece (a i šira obitelj) te su uvijek prisutni u radu sa stručnjacima. Ukupan broj korisnika je veći od 11 jer su indirektni korisnici projekta i roditelji/udomitelji ove djece. Djeca su odabrana prema preporukama partnera u ovom projektu – Centra za socijalnu skrb Križevci i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci te u osobnom kontaktu i razgovoru sa roditeljima. U predloženom projektu su uključena djeca sa područja grada Križevaca, prigradskih naselja, okolnih općina te iz Koprivnice i Rasinje.

S djecom rade stručnjaci: specijalist rane intervencije, kineziterapeut i logoped.

Po realizaciji projekta očekujemo slijedeće rezultate:

– da se roditelji sve više uključuju i samostalno provode aktivnosti s djecom

– okupljanje i sustavan rad s predškolskom djecom i njihovim roditeljima

– da na uočene probleme roditelji reagiraju odlaskom i komunikacijom s kompetentnim stručnjacima, socijalizacija i otvaranje roditelja prema van

– prihvaćanje djeteta sa svim njegovim teškoćama od svih članova obitelji (braća i sestre, djedovi, bake)

– poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju

– poboljšanje dječje socijalizacije, komunikacije i spretnosti

– ispravljanje i uključivanje problema u koordinaciji pokreta, razvoj pravilnog držanja i okilomotorne koordinacije,

– poboljšanje glasovno-govorne komunikacije putem terapeutskih tretmana

– uključivanje još volontera u radionice

– uključivanje u društveni život sredine u kojoj žive osobe s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju),

– aktivnije sudjelovanje roditelja i udomitelja u radu Udruge

– upoznavanje lokalne sredine s potrebama naših korisnika

Čitajte i ostale članke